Αδάμου: «Κάποιος κρύβεται πίσω από τον Παπαθανασάκη»