Εκλογικη Περιφερεια Β' Θεσσαλονίκης ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου 31.511